• darkblurbg
    Система управління у відповідності вимогам стандартів
    ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 19443:2019 (ISO 19443:2018, IDT), ДСТУ ISO 1400...

"ПрАТ ""ЗАВОД ЕЛОКС""

ПрАТ ""ЗАВОД ЕЛОКС"" - виробнично-інжинірингове підприємство, яке створене в 1990 році та з 1991 року спеціализується на виробництві високотехнологічного обладнання для використання на атомних електростанціях і наданні інжинірингових послуг атомним електростанціям з реакторами ВВЕР і РБМК, тепловим електростанціям, а також іншим енергетичним та промисловим підприємствам"

Інтегрована система управління

В ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» разроблена, документально оформлена, впроваджена та сертифікована інтегрована система управління у відповідності вимогам стандартів ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 19443:2019 (ISO 19443:2018, IDT), ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Інтегрована система управління ЧАО «ЗАВОД ЭЛОКС» поєднує систему управління (менеджменту) якості, в том числі спеціальні вимоги для постачальників ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки, систему екологічного менеджменту та систему менеджменту охорони здоровя та безпеки праці. Метою інтегрованої системи управління ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» є довготривале забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також отримання задоволеності споживачами від результатів діяльності організації.

Конструкторські розробки

"ПрАТ  ""ЗАВОД ЕЛОКС"" виконує повний цикл розробки виробів з використанням власної інжинірингової та виробничої бази.
Розробка нових видів продукції виконується у відповідності вимогам сучасних стандартів виробництва: виконуються дослідно-конструкторські роботи, розроблюється конструкторська документація на дослідні зразки, виконуються випробування продукції для оцінки її відповідності встановленим вимогам, виконується постановка продукції на серійне виробництво.
Конструювання виробу та його складових виконується в тривимірному віртуальному середовищі. Така технологія виключає помилки конструювання та суттєво скорочує час, необхідний на розробку як зразка, так і комплекту конструкторської документації. Крім того отримані тривимірні моделі деталей в подальшому використовуються в технологічній підготовці виробництва"

logo-1.jpglogo-2.jpglogo-3.jpglogo-4.jpglogo-5.jpg


Технологічна підготовка виробництва

Технологічна підготовка виробництва охоплює технологічний аналіх виробу, включно з оцінкою технологічності конструкції виробу, що що планується до виробництва, розроботку маршрутних технологій для виробництва, підбір необхідного

logo-6.jpglogo-7.jpglogo-3.jpglogo-5.jpg


Виробнича база

Виробнича база ПрАТ "ЗАВОД ЕЛОКС" складається з обладнання, необходного для обробки різноманітних матеріалів різанням, з обладнання для зварювальних робіт зі спеціальними вимогами та критеріями до якості зварних швів, з обладнання для вузлового складання та налагоджування продукції підвищеної складності.

logo-21.jpglogo-22.jpglogo-23.jpglogo-24.jpglogo-25.jpglogo-26.jpg


Контроль якості виготовленої продукції

"Вся продукція, що виробляється в ПрАТ ""ЗАВОД ЕЛОКС"", проходить перевірку якості. Контролери ПрАТ ""ЗАВОД ЕЛОКС"" атестовані на всі види контролю, які вони виконують, в тому числі на особливі види контролю зварних вузлів: капілярний контроль, ультразвуковий контроль, контроль герметичності. Контроль проводиться з використанням сучасного обладнання та високоточних вимірювальних інструментів."


Наші кліенти

Наші партнери

Новини