Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460, смт Слобожанське, Змiївський р-н,Харкiвська обл., вул.Балаклiйське шосе,58
4. Міжміський код, телефон та факс 0574753056 ; 0574753056
5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.uaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http//elox.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Тимчасово припинено повноваження головного бухгалтера  Орінчак Л.О.згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу -Генерального директора Товариства вiд 14.03.2017 р. № 45-О в зв’язку з виходом у вiдпустку по вагiтностi та пологам з 17.03.2017р.Згоди розкриття паспортних даних не надано.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 01.06.2010р.
Пiсля припинення повноважень посадової особи, на перiод вiдпустки по вагiтностi та пологам та по догляду за дитиною до 3-х рокiв на посаду головного бухгалтера з 17.03.2017 призначається Колiсник Наталія  Миколаївна
Посадова особа Колісник Наталія Миколаївна  призначена на посаду головного бухгалтера згiдно наказу одноосiбного виконавчого органу- Генерального директора Товариства вiд 14.03.2017 р. № 101/04-1/31 з 17.03.2017р..Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Термiн, на який призначається особа — на перiод вiлпустки головного бухгалтера Орiнчак Л.О.по вагiтностi та пологам та по догляду за дитиною до досягнення 3-х рокiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Юр’єв Владислав Вiкторович

                      Генеральний директор        
         
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *