Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС»
2. Код за ЄДРПОУ 14306300
3. Місцезнаходження 63460, смт Слобожанське, Змiївський р-н,Харкiвська обл., вул.Балаклiйське шосе,58
4. Міжміський код, телефон та факс 0574753056 ; 0574753056
5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.uaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http//elox.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

     Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Тургенєва Володимира Володимировича припинено згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017.Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду заступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, протягом якого особа перебувала на посадi- з 27.04.2015 року. Повноваження припинено в зв’язку з закiнченням повноважень 27.04.2017 р. Пiсля припинення повноважень, на посаду Голови ревiзiйної комiсiї обрано з 29.03.2017 р. Тургенєва В.В.

Повноваження члена рiвiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiя Вiталiйовича припинено згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017 р.Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, протягом якого особа перебувала на посадi- з 27.04.2015 року. Повноваження припинено в зв’язку з закiнченням повноважень 27.04.2017 р.Пiсля припинення повноважень, на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 29.03.2017 р. Рябокiнь С.В.

Повноваження члена рiвiзiйної комiсiї Колiсник Наталiї Миколаївни припинено згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi- з 27.04.2015 року. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». В перiод з 01.10.2012 р. по 10.09.2014 р. виконувала обов’язки головного бухгалтера. Повноваження припинено в зв’язку з закiнченням повноважень 27.04.2017 р.Пiсля припинення повноважень, на посаду члена ревiзiйної комiсiї обрано з 29.03.2017 р. Данильчук Т.В.

Голова ревiзiйної комiсiї Тургенєв Володимир Володимирович обраний згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду заступника генерального директора ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу — до 14.03.2019 року.

Член рiвiзiйної комiсiї Рябокiнь Сергiй Вiталiйович обраний згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду директор по виробництву ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу — до 14 березня 2019 року.

Член рiвiзiйної комiсiї Данильчук Тетяна Вiкторівна обрана згiдно Рiшення № 7 одного акцiонера вiд 29.03.2017.Згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi п’ять рокiв особа обiймала посаду бухгалтера ПрАТ  «ЗАВОД ЕЛОКС». Строк, на який обрано посадову особу — до 14 березня 2019 року.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Юр’єв Владислав Вiкторович

                      Генеральний директор        
Повідомлення про виникнення особливої інформації