Про цінні папери та фондовий ринок

 ПрАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» , код ЄДРПОУ 14306300, на виконання вимог ст.39 Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок» розкриває структуру власності: Структура власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЕЛОКС» (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних

Повідомлення про інформацію

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 63460, смт.Слобожанське, Балаклiйське шосе,58 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14306300 5. Міжміський код та телефон, факс +380574753056 +380574753056 6. Електронна поштова

Повідомлення про інформацію

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 63460, смт. Слобожанське, Балаклiйське шосе,58 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14306300 5. Міжміський код та телефон, факс +380574753056 +380574753056 6. Електронна

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 63460, смт.Слобожанське,Змiївський район,Харкiвська область,, Балаклiйське шосе, будинок 58 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14306300 5. Міжміський код та телефон, факс 0574753056

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 2. Код за ЄДРПОУ 14306300 3. Місцезнаходження 63460, Слобожанське, Балаклiйське шосе,будинок 58 4. Міжміський код, телефон та факс +380574753056 +380574753056 5. Електронна поштова адреса zavod@elox.com.ua 6. Адреса сторінки

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Генеральний директор Юр’єв Владислав Вiкторович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 12.04.2018 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор Юр’єв Владислав Вiкторович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 09.02.2018 (дата) Особлива інформація (інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛОКС» 2. Код за ЄДРПОУ 14306300 3. Місцезнаходження 63460, смт Слобожанське, Змiївський р-н,Харкiвська

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Генеральний директор       Юр’єв Владислав Вiкторович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)